Dierenartspraktijk Bastet

Een hart voor dieren EN voor mensen

02/309.62.43

-Consultaties


Algemene check-up, jaarlijkse vaccinatie, nageltjes knippen, identificatie van uw dier, ... Voor de meest uiteenlopende zaken kan u bij ons terecht tijdens de consultatie. Dit kan zowel op afspraak als tijdens de vrije spreekuren.
-Hospitalisatie en Intensieve zorgen


Wij beschikken over een afzonderlijk gelegen hospitalisatieruimte. Uw dier kan hier in alle rust onder de warmtelamp bekomen na een operatie. Indien uw dier zwaar ziek is kan het soms noodzakelijk zijn om een patiënt te hospitaliseren voor verdere observatie, infuustherapie,  intensieve behandeling,... Ook dit is mogelijk in onze praktijk.
-Laboratoriumonderzoek en bloedafname


Voor de analyse van onze bloed en urinestalen werken wij samen met AML, het algemeen medisch laboratorium voor dieren te Antwerpen. De stalen worden 2x per dag opgehaald en worden zo snel mogelijk geanalyseerd.
-Microscopisch onderzoek


Soms is een snelle diagnose nodig. Zo kan een microschopisch onderzoek nodig zijn bij huidproblemen, oorontstekingen, parasieten, kristallen in de urine,... Met onze microscoop in de praktijk kunnen wij uw dier snel helpen.
-Basisechografie


Met behulp van echografie krijgen wij een inwendig beeld van het lichaam, zodat de verschillende organen en weke delen beter in beeld kunnen gebracht worden. Dit kan een goed hulpmiddel zijn  bij drachtdiagnose, blaasstenen, baarmoederonstekingen, tumoren,...
-Algemene operaties


Op de praktijk worden met zorgvuldigheid de meest courante operaties (castratie, sterilisatie, verwijderen tumoren,..) uitgevoerd. Wij beschikken over gasanesthesie en ademmonitor zodat uw dier op een veilige manier in slaap kan worden gebracht. Uw dier komt voor operatie nuchter binnen. Operaties worden in de voormiddag uitgevoerd zodat uw dier voldoende lang kan bijkomen in de hospitalisatieruimte onder de warmtelamp. Eenmaal volledig wakker kan het dier 's avonds weer naar huis.
-Tandheelkundige Ingrepen


Een goede tandhygiëne en gebitsverzorging is bij honden, katten en knaagdieren essentieel voor de gezondheid van uw dier. Tijdens een consultatie wordt vaak terloops opgemerkt dat het dier een slechte adem heeft. Vaak zijn tandproblemen hiervan mogelijk de oorzaak. Tijdens de jaarlijkse controle van uw dier kijken wij daarom zijn tanden steeds na. Ingrepen aan de tanden en/of mond vereisen een narcose. Daarom worden tandheelkundige operaties ook enkel na afspraak uitgevoerd.
- Voedingsadvies


Een goede voeding is de basis voor een gezond leven van uw huisdier. Een pup, een binnenhuiskat, een ouder dier,... elk levensstadium vereist nu eenmaal een andere voeding. Wij begeleiden u dan ook zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw huisdier.

Is uw dier ziek of lijdt het aan een bepaalde aandoening (Allergie, diabetes, blaasstenen,...)? Ook hiervoor kunnen wij u de nodige adviezen verstrekken voor het kiezen van de juiste voeding voor uw ziek dier.


Onze Diensten